Cloud

cloud

Jednou mých dalších aktivit je podpora základních i středních škol v podobě implementace cloud služeb, školení a celkové podpory. Řada škol se s cloudem již setkala a i přesto potřebuje a ocení výpomoc. Vzhledem k velkým zkušenostem v této oblasti, nabízím služby tohoto charakteru se skupinou kolegů.

Spolupracuji s řadou společností i osob, které se specializují na implementaci Cloudu i v jiných platformách, než je Microsoft.

Podrobné informace o dalších aktivitách Cloud naleznete na stránkách www.clouddoskol.cz.

Implementace ve školách probíhá v různých Etapách, jakými jsou např.:

ETAPA 1 – Služby při zavádění cloudu do školy

 • Vytvoření servisní domény ve škole
 • Registrace školy jako akademické instituce
 • Nakoupení licencí pro učitele a studenty
 • Import uživatelských účtů
 • Nastavení cloud úložišť

ETAPA 2Služby při aplikaci dalších možností cloudu

 • Zprovoznění intranetu
 • Zprovoznění komunikačních nástrojů pro konference
 • Zprovoznění školních webových stránek
 • Zprovoznění sociálních sítí
 • Aktivace a příprava on-line aplikací

ETAPA 3 – Technická podpora cloudu

 • Komplexní dlouhodobá správa prostředí cloudu.
 • Pravidelná komunikace s pedagogy i vedením školy.
 • Migrace pošty do cloudu.

 

Metodická podpora cloudu – školení

Metodicky řízená práce s celým pedagogickým sborem, zaměřená na vzdělávání v oblasti cloudu. Školení nebo konzultace jsou cíleny na rozšíření znalostí pedagogů v oblasti cloudu tak, aby se pedagogové maximálně seznámili s jeho prostředním a využívali co možná nejvíce jeho možností k ulehčení své práce.