Cloud pro československé učitele, nahrávka webináře

Pro všechny, kdo neměli možnost se on-line účastnit webináře na téma Cloud,
přidávám k dispozici záznam.
Dalším tématem bude licencování ve školách – termín 10.2.2016 – přihlášení opět budu publikovat.