Počítačová kriminalita vs. preventívne vzdelávanie

Výborná prezentace Jaroslava Ostera – doporučuji!!