Prázdniny

Milí učitelé, přátelé a kamarádi,

Chtěl bych všem popřát krásné prázdninové měsíce a mnoho času na odpočinek po náročném školním roce.

Děkuji všem slovenským i českým lidem z řad pedagogů, vedení škol i správců, kdo se mnou během tohoto školního roku spolupracovali a přeji si,
abychom mohli navázat na naše aktivity příští školní rok.
Mám velkou radost ze všeho co se nám společně povedlo a těším se z každé pozitivní reakce dětí i škol nad novými technologiemi, které do škol přichází.

Mějte krásné prázdniny a užívejte zaslouženého volna.

Jirka Chytil