EDU Konference

edukonference

Doporučuji – registrace na stránkách www.edukonference.cz

CO ÚČASTÍ NA KONFERENCI ZÍSKÁTE?

Informace, doporučení a zkušenosti ze souvisejících oblastí financování a rozvoje kompetencí pedagogů, materiálního vybavení škol i ICT infrastruktury:

Informace, doporučení, zkušenosti z praxe

 • FINANCOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
  • Dotační příležitosti a možnosti financování
  • Praktické aspekty čerpání a řízení EU projektů
  • Nástroje pro efektivní spolupráci, sdílení informací a řízení projektů
 • ROZVOJ ICT
  • Spolehlivé a bezpečné připojení ke školní síti
  • Spolehlivá ochrana před nástrahami internetu
 • ROZVOJ KOMPETENCÍ A METOD VÝUKY
  • Úskalí a možnosti využití metody CLIL
  • Rozvoj matematického a logického myšlení hrou
  • Pomůcky pro rozvoj polytechnického vzdělávání
  • ÚDiF, neboli Úžasné Divadlo Fyziky
  • Týmová spolupráce a rozvoj komunikačních dovedností – TOGLIC