Školy na Slovensku využívají TOGLIC

V minulém týdnu proběhla řada setkání se slovenskými učiteli, kteří se zajímají o nové technologie. Všichni zúčastnění měli možnost seznámit se nejen s novými technologickými prvky, dodávaných do škol společností Microsoft, ale setkali se, a někteří i poprvé, s metodikou Toglic.

Zájem, dotazy a nadšení bylo veliké. Řada pedagogů o těchto nových možnostech vyučování a oproštění se od frontální výuky vůbec nevěděla a jejich počáteční obavy se během prvních ukázek zcela rozplynuly a přeměnily v zájem a nadšení pro tuto metodiku.

Zajímavým krokem společnosti Microsoft bylo představení technologií přímo na ukázkových hodinách, kde si účastníci akce mohli prohlédnout studenty i žáky přímo při práci v hodině. Důležitým stádiem celého programu pak bylo přímé detailní seznámení učitelů nejrůznějších aprobací i ředitelů škol s prostředím Toglic, kdy si mohli na vlastní kůži vyzkoušet jak na žáka metodika a její správné využití může napřímo působit.

Celý týden provázela přátelská atmosféra a cesta Slovenskem byla o to zajímavější, že se celá aktivita konala na různých typech škol.

WP_20160614_12_13_16_Pro

Hned první akce Otevřené ukázkové hodiny proběhla v Malackách na základní škole Záhorácká. Tato škola je zároveň jednou z tabletových tříd společnosti Microsoft. Žáci druhého stupně aktuálně probírali témata z fyziky v kombinaci s výukou angličtiny. Děti měly k dispozici tablety a paní učitelka Toglic a dotykovou obrazovku, kde prezentovala i další různá řešení. Praktické ukázky vedly k procvičování znalosti fyziky, vzorečků a znalostí planet sluneční soustavy. V angličtině pak procvičování anglických slovíček, počínaje částmi lidského těla až k jednoduchým rozhovorům. U všeho nechyběla právě metodika Toglic, která napomáhala k rychlejšímu pochopení a řízené výuce. V další části, věnované přímo už jen učitelům, proběhl rozbor hodiny a přípravy a následná diskuse nad využitím řešení ve výuce i ostatních předmětů.

Dalším místem návštěvy byl Ružomberok, kde probíhalo setkání základních škol z Ružomberku a okolí a aj jedné střední školy, sešlo se na 30 učitelů škol . Představení různých nových řešení nabízených společností Microsoft, jakým je bezesporu Office365 a např. aplikace OneNote, byla doplněna o seznámení s Toglic prostředím. Učitelé si sami zahráli na děti a měli možnost seznámit a vyzkoušet vše přes vlastní mobilní zařízení. Následovala diskuse, učitelé měli řadu otázek vázaných především ke konkrétním zkušenostem a využitím na školách.

R1 R2

Posledním bylo setkání v na Soukromé základní škole v Kechneci u Košic, kde se sešli především učitelé základních škol. Paní ředitelka i učitelé využívají Toglic a Microsoft technologie již několik měsíců a experimentují s nejmenšími dětmi v první třídě. Jak sama paní ředitelka zmínila „práce to není jednoduchá, ale jakmile se děti naučí s tablety a osvojí si způsoby využívání, neskutečným způsobem vypomáhá metodika Toglic při opakování a zdokonalování znalostí děti a hlavně při rozvoji kreativního myšlení dětí“. Scénář byl velmi podobný jako v Malackách, kdy si všichni prohlédli, jak děti společně pracují a využívají Toglic při hodině a následně měli všichni účastnící možnost vyzkoušet si metodiku na vlastních či zapůjčených zařízeních.

K1K2

Ohlas byl velký a řada účastníků vyjádřila zájem o Toglic a chce metodu aplikovat na svých školách.

Je velmi příjemné vidět nadšené učitele – jsem rád, že právě Toglic je něco, v čem vidí i ostatní význam pro vzdělávání 21. století. Vzrůstající možnosti využití a propojení do ostatních aplikací a prostředí jako je Office365 nebo aplikace Office, zajímá stále více a více osob z řad pedagogů a že na tento způsob vzdělávání přechází více a více škol.